Кои са най-честите причини за дела между съседи

Съседи и гражданско право

С развитието на съвременното гражданско общество, вече все повече хора знаят какви са правата им като граждани и съответно все по-често предприемат стъпки за да ги защитят, когато те са накърнени.

Съвсем естествено, основната част от конфликтите и проблемите водят началото си от общата етажна собственост, тъй като в условията на една съвременна жилищна кооперация, съжителстват хора с различна култура, манталитет и разбирания.

Какви са най-честите поводи, поради които съседите стигат до съд

Обикновени междусъседски спорове често започват съвсем неочаквано и могат да ескалират до там, че хората да се обърнат към съда за помощ и за да намерят изход от създалото се положение. Ето и кои са най-честите поводи за междусъседски дела:

  • Вдигане на шум

Често срещано оплакване от хората, живеещи в жилищни кооперации, е вдигането на шум. Несъобразяването с часовете за почивка и системното вдигане на шум може да изостри много сериозно съседите по между си и да доведе до започване на съдебни дела;

  • Надвиснали дървета и клони

Надвисналите дървета и клони най-често са повод за конфликти между хора, живеещи в къщи и вили. Дървото расте в единия двор, но клоните му са над другия и са заплаха за имуществото на съседи;

  • Граници на имоти

Хората живеещи в крайградските вилни зони много често имат търкания по между си за това, че парцелите им не са съвсем ясно определени или имат спорове къде започва и свършва даден двор. Това може да доведе до търсене на адвокати по гражданско право и водене на дълги съдебни битки;

  • Общи части и спорове около поддръжката им

Общите части са много пиперлива тема в жилищните кооперации. Много често собствениците не могат да се разберат за това, че покривите, стълбищата, асансьорите, улуците, комините и други са общи части, които трябва да се поддържат с общи средства. За съжаление, много често професионалните домоуправители се оказват неспособни да решат този тип конфликти;

  • Злоупотребяващи и агресивни съседи

Съседите много често могат да нарушат добрия тон и да започнат ожесточени кавги и скандали. Това може да е причина за търсене на добър адвокат в София, повеждане на дела за обида, самоуправство и какво ли още не.

Препоръчваме ви: