Вакуумна топлоизолация – предимства и недостатъци

Топдом - вакуумна топлоизолация, строителство

Вакуумната топлоизолация е съвременна достатъчно ефективна топлоизолация. Основава се на вакуума, който се създава вътре в обвивката на топлоизолационните материали – плоскости или панели, намалява тяхната топлопроводимост.

Използване на вакуум в топлоизолацията

Съвременните тенденции за повишаване на качеството на топлоизолацията се предполага използване на вакуумиращи вещества.

Топлопроводимостта на различните материали може да бъде понижена при полагането им във вакуум.

Често се използват празни вакуумни изолационни панели за осигуряване на повишено термично съпротивление в ограждащите конструкции.

В празнината на пространството между стените на панелите се образува висок вакуум, който противодейства на предаването на топлината.

Благодарение на новите технически решения се появи възможност дебелината на преградите да бъде намалена до 0.2 мм.

Но все пак осигуряването на висока степен на вакуум между стените на панелите за срока на използване може не е толкова просто. Още повече, че дори при малък натиск топлоизолацията се влошава.

Продължителността на топлоизолиращите свойства на вакуумния панел зависят от няколко фактора – свойства на самия пълнител, първоначална степен на вакуума, качество на обвивката, габаритни панели, ефективност на остатъците от газа.

По-многообещаващо в тази съвременна термоизолация – това е използването на порести материали като пълнител във вакуумната празнина между стените.

Например, това могат да бъдат аерогел или фин прах. Още през 60-те години е използвана тази технология, но само в пространства за дълбоко охлаждане.

Съвременните технологии създават опаковъчни материали и стана възможно приготвянето на вакуумна топлоизолация за по-масово приложение.

Ако си спомняме механизмът на топлоотдаване, ще разберем огромният потенциал на топлоизолационните свойства на вакуумните технологии.

Да си спомним колко топлина се отдава от твърдите тела, например при нагряване на единия край стоманена тръба постепенно се нагрява и другата.

Подобен е принципът на топлопроводимост и с газообразните вещества. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо се придвижват газовите молекули, като се сблъскват с по-бавни, и съответно ги избутват.

Процесът на пренасяне на топлина с електромагнитни вълни се нарича излъчване

По този начин слънцето нагрява земната повърхност. Тялото може да излъчва и да поглъща електромагнитни вълни, благодарение на своята атомна структура.

Във вакуумния топлоизолационен панел пълнителят, различен от порестия материал, се слага в херметична обвивка, от която въздухът се изтегля.

Обвивките се състоят от няколко слоя, а също е необходимо да съдържат алуминиев слой, покрита от двете страни с пластмаса.

При тях са доста добри бариерните свойства, но също е необходимо предаването на значително количество топлина през краищата си.

За по-голяма продължителност на експлоатация на панелите производителите изпълват пълнители на газ и влага. Неговият тип задължително трябва да отговаря на типа обвивка и пълнител.

Същото е и с количеството. Дори и експлоатационният период да е няколко десетилетия материалът от този род отлично ще се справи със задачата.

Препоръчваме ви: