Стъпки за успешна регистрация на ООД

регистрация на ООД

Ограничената отговорност, данъчните задължения, сравнителната лекота и бързина на учредяване са водещи причини за избора на ООД като правна форма, под която да бъде даден стартът на един нов бизнес.

Най-често тя се избира за предприятия с малка или средна големина, които се стремят към лесно разрешаване на въпроса по откриване на нова фирма и безпрепятствено започване на търговската дейност. Освен това чужденците също предпочитат да направят регистрация на ООД пред останалите възможни опции, поради значителните предимства, които формата предлага.

В случай, че и вие сте избрали същия подход, настоящата публикация ще ви бъде от полза, тъй като тя отбелязва накратко какви са стъпките, които следва да предприемете за успешното регистриране на дружеството.

Събиране на необходимите документи за регистрация на ООД

Самата процедура може да се заключи в два основни етапа – събиране на документите за регистрация на ООД, които законът изисква и подаването им в звеното на Агенция по вписванията.

В първия етап се заключават всички по-важни действия, които учредителите трябва да предприемат. На този етап се включват елементи като откриване на сметка за набиране на капитала на дружеството и посещение при нотариуса. И двете са с цел снабдяване с необходими за регистрацията документи.

При нотариуса работа основно има управителят на дружеството. Там той трябва да подпише съгласие за изпълнение на управителската длъжност в компанията, предоставяйки и спесимен от подписа си.

В банката се отива с вече изготвени договор за учредяване на дружеството и учредителен протокол. Освен да се отвори набирателна сметка в нея, трябва и да се вземе документ, удостоверяващ внасянето на минималния капитал.

Към тях се прибавят изискуемите по ЗТР декларации за регистрация на ООД и заявление по образец. Следва да се избягва използването на бланки от интернет за изготвянето на важни за учредяването документи, тъй като на тях почиват важни аспекти от управлението на бизнеса занапред. Затова сериозните бизнеси предпочитат да поверят регистрацията на своето дружество на юристи като TechLex.bg, които се занимават с такава дейност от години.

Входиране на документите в Търговски регистър

За извършване на регистрацията е необходимо да се плати такса за услугата. Към събраните документи се прилага и документ, удостоверяващ плащането на таксата. Имайте предвид, че таксата при онлайн регистрация е по-ниска, затова може да обмислите и това като по-лесен и рентабилен вариант.

Така изготвените документи трябва да се съберат в един наръч, който се представя в Агенция по вписванията. Не е необходимо да се спазват определени изисквания за подаването, с оглед седалището на дружеството, всяко звено на Търговския регистър в страната е подходящо за целта.

Документите следва да се подадат от управител. В случай, че разполагате с пълномощно за извършването на регистрацията на дружеството, е допустимо тя да бъде извършена от упълномощеното за това лице. Този подход се избира най-вече, когато самата подготовка на документите е била осъществена от адвокат, комуто собственикът на бизнеса е поверил тази отговорност.

Препоръчваме ви: