Фулфилмънт – как се формира цената на услугата

Фулфилмънт център BigArena

Центровете за фулфилмънт отдавна са се утвърдили като най-доброто решение за онези предприемачи, които искат да развиват и разрастват своя онлайн бизнес. Този тип центрове предлагат възможност за аутсорсинг в най-сложната област – логистиката.

Центровете за фулфилмънт са вариант да делегирате онази част от своите задължения, които са важни, но които могат все пак да минат и без вашето присъствие и намеса да са задължителни.

Как се формира цената на услугата на фулфилмънт центровете

Най-напред трябва да кажем, че фулфилмънтът е много ефикасен начин, по който търговците могат да спестят не малки суми пари, при това, спестяването не е еднократно, а е в дългосрочен план. Ако се интересувате по-подробно, можете да прочетете тук за Фулфилмънт Значение.

Но как се формира цената на услугата на тези центрове? Разбира се, цената на услугата, както е и в много други области на икономиката, се формира на базата на разходите, които компанията прави. А тези разходи биват два типа – фиксирани и променливи.

Кои са фиксираните разходи

Фиксираните разходи оформят базата, която определя цената на услугата, която трябва да заплатите на фулфилмънт центъра, за да извърши услугата, която сте му делегирали.  Разходите са следните:

 • Труд (обикновено това формира най-голям процент от разхода);
 • Режийни разходи:
 • Застраховка;
 • Комунални услуги;
 • Софтуер за изпълнение на поръчки.

Кои са променливите разходи при фулфилмънт

Променливите разходи могат да варират в зависимост от това дали имате поръчки и ако да – те много или малко са. Основно, разходите тук са за това какви опаковъчни материали са необходими покрай изпълнението на вашите поръчки. Тук влизат:

 • Кутии;
 • Аерирано фолио;
 • Опаковъчна хартия;
 • Лепила;
 • Персонализирани материали според случая;
 • Разходи за доставка и много други.

От променливите разходи най-големи разлики са възможни именно в разходите за доставка. Те са пълната противоположност на по-рано споменатите фиксирани разходи, които се заплащат за труд.

Те могат значително да варират според това какво е теглото на артикула, който трябва да се достави, какво е разстоянието до получателя, кой е превозвачът, който изпълнява доставката, какво е теглото на артикула, какъв е неговият размер (например бар столове) и много други.

Добрата новина е, че все пак, тези разходи не са постоянни и са пряко свързани с това дали имате клиенти или не. Съответно, когато имат повече за плащан, това означава и по-голям приход за вас.

Препоръчваме ви: