Ръст е тегло при децата

Измерване ръста и теглото при деца

Това са мерки, които всъщност са крайно важни и показват част от характеристиките при здравото развитие на малчуганите. Фактите, които влияят на растежа на всички деца, далеч не са един и два. Не зависят само от това как и с какво детето е хранено, например.

Въпреки това, тези мерки са достатъчно показателни за това как се развива детето и дали има нужда от различен тип хранене или движение.

Променят ли се ръстът и теглото в исторически план

В интерес на истината, това е така. Антропометричните показатели сочат, че това не са абсолютни величини. На практика общият вид на една група от хора зависи от начина им на живот и съответно от начина на хранене.

Наличието на политически и географски специфики също е оказвало бавно, но сигурни влияние. Такива са войните, гладът, епидемиите и икономическата стабилност на съответната държава например. Можем да добавим и физическите специфики на някои нации към всичко това.

Ето защо отговорът е – да, тези метрики не винаги са едни и същи за деца от една възраст. Като пример за това можем да дадем факта, че мъжете в Европа преди около 400 години са стигали до 165см височина, а жените до 151см. За тогавашните стандарти това е било съвсем нормално.

Как се оценява физическото развитие при едно дете

Важни са няколко фактора, сред които следните:

 • Височина;
 • Килограми;
 • Обиколка на главата;
 • Обиколка на гръден кош.

Метриките за всеки един признак се измерват отделно, като след това се сравняват със средните показатели, подготвени предварително в таблица.

Съотношението между параметрите е също много важно, дори може да се каже, че показва кога детето се развива правилно. Липсата на пропорционалност може да сочи за наличие на даден проблем.

Един от основните начини за определяне на това развитие е чрез сравняването на параметрите ръст, тегло и възраст.

Възраст в години Момчета височина Момчета тегло Момичета височина Момичета тегло
2 86,1 до 87 см 13,11 до 13,8 кг 86 до 87 см 12,73 до 13,2 кг
3 94,2 до 96 см 14,78 до 14,99 кг 94 до 95,6 см 14,2 до 14,6 кг
5 104,12 до 109,3 см 16,9 до 19,4 кг 103,8 до 109,1 см 16,7 до 19 кг
8 122,2 до 130,9 см 23,2 до 28,4 кг 123 до 131 см 23 до 28,7 кг
10 133 до 142 см 28,2 до 35,2 кг 134,2 до 142,9 см 27,8 до 34,8 кг
11 138,6 до 148,2 см 31 до 39,9 кг 140,1 до 148,9 см 30,6 до 38,8 кг
12 143,2 до 153,6 см 34,7 до 45,2 кг 145,9 до 154,1 см 36,2 до 45,4 кг
13 149,8 до 160,7 см 38 до 50,6 кг 151,7 до 159,8 см 43 до 52,5 кг
14 156,2 до 167,8 см 42,8 до 56,7 кг 155,4 до 163,7 см 48,1 до 58 кг
15 162,5 до 173,6 см 48,3 до 62,9 кг 157,2 до 166 см 50,6 до 60,6 кг
16 166,9 до 177,8 см 54 до 69,6 кг 158 до 166,8 см 51,8 до 61,43 кг
17 171,5 до 181,7 см 59,7 до 74 кг 158,5 до 169,3 см 52,8 до 61,9 кг

Кои са факторите, които могат да повлияят на детския ръст

 • Храненето – пряка причина за конкретното тегло или ръст. От веществата, които малчуганите приемат зависи тяхното развитие;
 • Наследствеността оказва също голямо влияние. Това все пак е силата на гените;
 • Хормоните също влияят на растежа. Сред тях е и инсулинът;
 • Физическото натоварване. Специалистите съветват, че понякога при прекомерното изразходване на енергия, това може да повлияе на ръста на детето. Има спортове обаче, които имат позитивно влияние върху тези метрики на тялото;
 • Сънят е от огромно значение също. На практика растежът се случва предимно когато детето си почива нощем. Ето защо често караме децата да спят достатъчно дълго. Не е единствено въпрос на ред и възпитание.;
 • Полът също показва своите специфики при мерките;
 • Начинът на хранене на майката след зачеването ѝ;

Както видяхме, ръстът и теглото при децата могат да бъдат разнообразни, но в повечето случаи се определят и сравняват от предварително зададени метрики. Ето защо е добре да следите внимателно развитието на вашето дете и да се съобразявате с нуждата то да води здравословен начин на живот.

То трябва да спортува достатъчно, да се храни правилно и да спи според приетите норми. Така гарантирате доброто му състояние и правилен растеж в детските години.