Обратна осмоза при пречистване на водата – ефекти от процеса

Пречистване на вода с обратна осмоза

Достигнали сме до етап на развитие, в който се опитваме да усъвършенстваме всичко около нас. Вече все по-малко хора са склонни да правят компромис с качеството на питейната вода. Това означава, че тази вода, която тече от чешмата не ни удовлетворява напълно, макар и да покрива известни критерии за безопасност.

До скоро най-популярният заместител на чешмяната вода беше бутилираната минерална. Тя достигна един връх в потреблението, но експертите доказаха, че абсолютното заместване на чешмяната вода с минерална не е вариант.

Макар че е източник на ценни вещества за нашето здраве, тя не е напълно подходяща за постоянно ползване. Удачна е като вариант по-скоро за разнообразяване, но не и за абсолютен заместител.

Пречистване на вода с обратна осмоза

Напоследък най-предпочитаният метод за пречистване на водата е поставянето на филтър. Най-популярни са съответно приспособленията, които пречистват водата по модела на обратната осмоза.

Макар и да изискват известна първоначална инвестиция, тези филтри позволяват в последствие да имате на практика неограничен достъп до чиста питейна вода. Това изключва необходимостта да носите тежки бутилки от супермаркета, а да не говорим, че дори ще можете да готвите и да перете с тази вода.

Обикновено, гаранцията на този тип домашни уреди за пречистване на вода е около 30 години, тоест няма да се налагат ремонти и промени за повече от едно поколение напред в бъдещето.

Водата след пречистване

Качествата на водата след пречистване несъмнено се подобряват изключително много. На първо място се забелязват вкусовите и ароматни качества на водата. Веднъж пречистена, тя вече няма никакъв аромат, а пиенето на животворната течност става далеч по-приятно.

Пречистването определено ще премахне и голяма част от частиците или приблизително около 99%. Това включва не само незабележими за човешкото око инертни материали, но също така бактерии и вируси.

Ще се пречистят невидими за окото опасни вещества, като например пестициди, които могат да попаднат в почвата от дейността на селското стопанство, а от там и да достигнат до нашите домакинства.

Трябва да допълним и това, че този метод за пречистване се използва масово от компаниите, които произвеждат бутилирани алкохолни и безалкохолни напитки. При тях добре пречистената вода е от изключително голямо значение, ето защо се използват филтри за обратна осмоза, които могат да извършват почистване в големи мащаби.

Отрицателни страни

Макар че имат доста предимства, този тип филтри имат и един недостатък. Те наистина пречистват водата, но това дори надхвърля определени граници.

Така например, ние приемаме около 1/5 част от необходимите ни калций и магнезий от питейната вода.

Преминаването през този филтър обаче, отстранява почти напълно веществата, които в някои случаи могат да са ни от изключително голяма необходимост.

Препоръчваме ви: