Как да направим регистрация на фирма онлайн

регистрация на фирма

България е една от най-благоприятните страни за регистрация на фирма и бизнес от гледна точка на ниския данък върху дохода от 10%. Това е предпоставка все повече хора да искат да започнат свой собствен бизнес. Ако сте от тях, трябва да знаете, че това е процес обвързан с много данъчни и законови изисквания.

Преди да сложите основи на своя бизнес, трябва да регистрирате фирма. Според българското законодателство има 3 форми за регистриране на фирма:

  • Едноличен търговец (ЕТ) – Това не е търговско дружество, а физическо лице с пълна имуществена отговорност. При ЕТ няма внесен капитал и търговеца отговаря за задълженията на предприятието с личното си имущество.
  • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) – Едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловия си капитал вложен в дружеството. Едноличния търговец управлява и представлява дружеството самостоятелно или с помощта на управител.
  • Дружество с ограничена отговорност (ООД) – Дружество от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала. Дружеството се създава след подписване на договор, в който са посочени дяловите вноски на отговорните лица.

Данни нужни за регистрация на фирма онлайн

При подаването на документи за регистрация на дружеството онлайн трябва да посочите важна информация за фирмата.

Като за начало трябва да изберете как ще се казва фирмата ви. Тя задължително трябва да съдържа съкращение ЕООД или ООД, с което се обозначава отговорността на лицата. Няма определени изисквания за избора на име. Може да поставите което и да е име стига то да е морално и етично. Съветваме ви да запазите името на фирмата в патентното ведомство.

След като сте избрали името на фирмата, трябва да посочите предмета на дейност. Препоръчително е подробно да опишете дейността, с която фирмата ще се занимава. Посочените дейности не трябва да противоречат на законите и етичните норми в държавата.

Следващата стъпка е да определите капитала на дружеството. С капитала се показва началното имущество на фирмата. Той се измерва в левове и се разделя на равни части, които не трябва да са по-малки от 1лв.

Когато регистрирате фирмата трябва да посочите и адреса на седалището. Това е мястото, където ще получавате кореспонденцията на фирмата. Последната стъпка е да посочите съдружниците и управителите на дружеството.

Стъпки при регистрация на фирмата онлайн

Счетоводителите от Acc-ConsultCo.com напомнят, че има още няколко етапа, през които трябва да преминете, за да завършите процеса по регистрация:

  • Подготовка на документите;
  • Посещение в банка;
  • Посещение при нотариус;
  • Регистрация в Търговския регистър.

Колко време отнема регистрацията на фирмата

Процедурата по регистрация на формата е по-лесна от колкото звучи. Изцяло отнема до 3 работни дни, а най-хубавото е, че може да се извърши и онлайн. При подготовката на документите е препоръчително да се обърнете към специалисти. Acc-ConsultCo.com е счетоводна къща, която предлага услугата онлайн регистрация на фирмата.

Консултацията със счетоводна кантора ще ви разсени и стъпките, които да предприемете след регистрация на фирмата, като например регистрация по ДДС.

Трябва да помислите и за наемане на счетоводна фирма, която да поддържа отчетите на вашия бизнес. Много от собствениците на бизнеси нямат времето и знанията да поддържат отчетите, които се изискват от българското законодателство.

Препоръчваме ви: