Контакти в банята – правила за избор и къде се поставят

Топдом - контакти в банята, правила

До неотдавна, само до преди няколко десетилетия, електрическото оборудване в банята бе оскъдно. Най-често се ограничаваше до една крушка с нажежаема жичка под тавана.

Малко по-късно се появяват първите перални машини, които най-често се включвали към контакти, разположени извън пределите на банята.

През 21 век баните започват масово да се изпълват с електрически уреди и прибори, които се нуждаят от източник на захранване, разположен непосредствено в банята.

Появата на вани с хидромасаж душ кабини и бойлери и друго подобно оборудване довело да необходимост от поставяне на контакти в банята.

Електрически проводници и изграждане на елмрежа в банята

В миналото се смятало, че контактът, разположен в близост до източник на вода, задължително ще доведе до късо съединение, затова електрически уреди в банята не се използвали.

Сега това става невъзможно и вече ни е трудно да си представим баня без сешоар, вентилатор, електрически бръсначки и други полезни прибори.

Разбира се, електрическата мрежа в банята трябва да се отличава от тази в други помещения. А контактът трябва да е със съответен клас за защита от влага, а монтажът се препоръчва да се проведе по скрит начин и без използване на метални ръкави.

Правила за поставяне и монтаж

Съществуват няколко нормативни документа, в които могат да се намерят изисквания за изграждане на електрическа мрежа в различни типове помещения.

Най-важните препоръки, които следва да се спазват са:

  • Ако живеете в стар дом, в който не е предвидено заземяване за контактите, то следва да се погрижим за това сами. Уреди с малка мощност могат да се захранват от трансформатори с цел безопасност.
  • В банята влажността на въздуха е винаги повишена и затова електрическите проводници трябва да са скрити, тоест да минават през стената. Но това е само препоръка, която не е със задължителен характер. Най-важното е да се осигури добра изолация, дори и електрическата мрежа в банята да не е скрита в стената.
  • За банята е необходимо да се избират електрически контакти, които притежават определен клас за защита от влага и прах. Обозначава се с абревиатура IP и две цифри. Тези розетки са снабдени с гумирани елементи. Минималната допустима за баня защита е IP поне 44.
  • Ако планирате да включвате много мощни електрически прибори, то задължително сложете към проводника допълнителен предпазител, който да може защити членовете на вашето семейство и битовата техника от въздействие на електричен ток.
  • Изискванията към поставяне на мощни електрически прибори са подробно описани в инструкциите за експлоатация. Използвайте 3-контактни розетки с троен кабел и автоматичен прекъсвач;
  • Ако не се чувствате сигурни в знанията в областта на електротехниката, доверете всички работи по изграждане на електрическа мрежа в банята на електротехник;
Препоръчваме ви: